Kartuzy – dlaczego taka nazwa miasta?

Kartuzy – dlaczego taka nazwa miasta?

Chcąc dotrzeć do źródeł pochodzenia nazwy i początków powstania Kartuz, należy cofnąć się do końca XIV wieku tj. 1380 roku.

Wtedy to na tereny Kaszub przybyli pierwsi zakonnicy z Pragi Czeskiej pod wodzą o. Jana Deterhusa. Sprowadził ich pobożny szlachcic Jan z Rusocina. Jako fundator podarował zakonnikom m.in. tereny pod budowę przyszłego klasztoru. Miejsce musiało być zgodne z ówczesną regułą zakonną czyli z dala od ludzi i trudno dostępne. Idealnie nadawał się do tego przesmyk pomiędzy jeziorami Karczemnym a Klasztornym. To właśnie w tym miejscu mnisi postanowili się osiedlić. 8 sierpnia 1381 roku wkopano kamień węgielny pod przyszły klasztor. Jednak dokument fundacyjny został podpisany przez fundatora, Jana z Rusocina, dopiero w roku następnym tj. w 1382 roku.

Z czasem wokół klasztoru rozrastała się osada dająca początek dzisiejszym Kartuzom, którego nazwa pochodzi od Zakonu Kartuzów.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.