Przewodnik po Kolegiacie Kartuskiej. Autorka bloga o Kartuzach poleca.

Przewodnik po Kolegiacie Kartuskiej. Autorka bloga o Kartuzach poleca.

Wpis dotyczy informacji na temat przewodników po Kolegiacie Kartuskiej. Polecam je każdemu kto wybiera się na samodzielne zwiedzanie Zespołu Poklasztornego Zakonu Kartuzów w Kartuzach k. Gdańska. Dodam, że jest to wybór subiektywny.

Dwie pierwsze pozycje zawierają dokładny opis nie tylko kolegiaty ale również pozostałości, jakie zachowały się po dawnym klasztorze. Pozycje kolejne opisują zwyczaje i życie mnichów kartuskich. Stanowią raczej uzupełnienie dwóch pierwszych.
Zmiana z 26.09.2018

Kolegiata w Kartuzach. Dawny klasztor Kartuzów. Muzeum Kaszubskie. Przewodnik ilustrowany. Teksty: Katarzyna Szroder-Dowjat, Muzeum Kaszubskie: Barbara Kąkol (dyrektor Muzeum), wydawnictwo Foto Liner s.c. 2018 r.

Jest to bardzo dobrze opracowany przewodnik po Kolegiacie w Kartuzach.. Pierwsze dwie części poświęcone są dawnemu klasztorowi kartuzów. Znajdziemy tam historię zakonu, opis zachowanych do dnia dzisiejszego zabudowań poklasztornych,  wnętrz kościoła oraz pobliskich kompleksów leśnych. Część trzecia to przewodnik po Muzeum Kaszubskim z opisem bardzo wielu eksponatów. Część czwarta to praktycznie tylko jedna strona, ale niezwykle przydatne zwiedzającym.

Dużo kolorowych zdjęć. Jest to bardzo dobrze opracowany i wydany przewodnik nie tylko po Kolegiacie Kartuskiej, ale też po Muzeum Kaszubskim im. F.Tredera w Kartuzach.

Moim zdaniem planując zwiedzanie można oprzeć się tylko na tej pozycji. Miękka oprawa, 144 strony.

1.  Zespół Poklasztorny Kartuzów „Raj Maryi” w Kartuzach. Ilustrowany przewodnik. Autor : Roman Apolinary Regliński, wydawnictwo Region, 2013 r.

Autor opisuje dzieje klasztoru od chwili założenia, aż po dzień dzisiejszy. Książka zawiera opis do dziś zachowanych zabudowań poklasztornych oraz wnętrz kościoła i refektarza. Dodatkowo szkice, rysunki, plany i dużo kolorowych zdjęć. Jest to bardzo dobrze opracowany i wydany przewodnik po Kolegiacie Kartuskiej w Kartuzach.

Moim zdaniem planując zwiedzanie można oprzeć się tylko na tej pozycji. Twarda oprawa, 170 stron. Może być już niedostępna w księgarniach.

 

2.  Przewodnik po Kościele poklasztornym w Kartuzach. Autor: Ks. Henryk Ormiński. Były proboszcz parafii przy Kolegiacie Kartuskiej. Wydawnictwo Bernardinum, 1996 r.

Tak jak poprzednia pozycja jest to również bardzo dobrze opracowany przewodnik ale trochę starszy. Nie zawiera trasy dojazdu. Zdjęcia czarno białe. Oryginalna treść. Poza opisami zabudowań klasztornych zarówno z zewnątrz i wewnątrz zawiera, krótkie biogramy świętych, których podobizny spotykamy przy zwiedzaniu wnętrza kolegiaty. Prawie każdy biogram zakończony jest tekstem modlitwy. Miękka oprawa, 110 stron. Niedostępna w księgarniach. Pozostają biblioteki albo antykwariaty.

3. Kartuzi na ziemiach polskich. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Bulczaka. Wydawnictwo Nowator, 2008 r.

Książka traktuje o Klasztorach Kartuzów na terenie Polski na przestrzeni wieków. Nie jest to typowy  przewodnik. Zawiera dużo informacji na temat  zwyczajów i życia mnichów kartuskich. Może być traktowana jako uzupełnienie dwóch powyżej.

4.  Żywa tradycja – Święty. Bruno i Kartuzi – Album przygotowany z okazji dziewięćsetlecia przybycia świętego Brunona i jego towarzyszy na pustkowie Kartuzji. Przekład z j. francuskiego, Igor Kraszewski. Opracowanie i wstęp historyczny o kartuzach na ziemiach polskich, Rafał Witkowski. Wydanie to ma zaledwie 39 stron.

 

Publikację polecam jako uzupełnienie trzech poprzednich. W całości poświęcona jest powstaniu pierwszej kartuzji, we Francji gdzie powstały pierwsze eremy, pod koniec XI w. Z biegiem czasu klasztor rozrósł   stając się wzorem dla  nowych zakonów.

Jestem przekonana, że tym wpisem przyczynię się do miłych wspomnień z pobytu w Kartuzach.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.