Zespół Poklasztorny Zakonu Kartuzów – erem czyli miejsce gdzie zakonnik modlił się jadł, spał i pracował

Zespół Poklasztorny Zakonu Kartuzów - erem czyli miejsce gdzie zakonnik modlił się jadł, spał i pracował

Mały domek przy kościele to erem czyli tzw. pustelnia, miejsce odosobnienia. Z zewnątrz wygląda jak mały domek i zazwyczaj przylegał do niego też ogród. To właśnie tu zakonnik spędzał większość życia. W celi modlił się, jadł i spał. Opuszczał ją tylko gdy udawał się do kościoła, kapitularza lub do refektarza. Źródła podają, że w czasie największego rozkwitu klasztoru, w Kartuzach było ok.14 -18 eremów. Po kasacie klasztoru w 1826 r. bezużyteczne i niszczejące eremy rozebrano a cegły przeznaczono na budowę pobliskiej szkoły. Do naszych czasów zachował się tylko jeden tzw. Erem „P”, który zbudowany został w 1400 roku. Na ścianie od strony prezbiterium znajduje się tabliczka zabytku. Obecnie wnętrze nie jest udostępnione do zwiedzania. Czeka na zagospodarowanie.

Na eremie od strony cmentarza znajduje się zegar słoneczny z podziałką godzinową. Po zrobieniu zdjęcia zauważyłam, że udało mi się uchwycić bardzo dokładne wskazania. Czas ujęcia 5.06, godz. 16.15 (czasu letniego).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.