Muzeum Kaszubskie w Kartuzach – burczybas

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach - burczybas

Muzeum Kaszubskie jest obowiązkowym punktem dla każdego, kto decyduje się na przyjazd i zwiedzanie Kartuz. Wszystkie eksponaty, bez wyjątku, poświęcone są kulturze Kaszub.

Na I piętrze muzeum, zaraz przy schodach, prezentowane są m.in. obrzędowe instrumenty muzyczne. Jednym z nich jest burczybas. W kulturze ludowej wierzono, że jego dźwięki, pomagają w odstraszaniu złych mocy. Dawniej, na Kaszubach burczybas wykorzystywany był głównie przez kolędników. Obecnie bardzo chętnie używany jest przez różne kapele wiejskie.

Burczybas, mała beczka z dnem, czeka na zwiedzających na ławeczce, pod ścianą, tuż obok wielkiej skrzyni. Wykonany jest z drewnianych klepek opasany wiklinową opaską i pękiem końskich włosów przymocowanych do dna.

Do gry na burczybasie potrzebne są dwie lub nawet trzy osoby. Jedna trzyma instrument, druga chwyta pęk „końskiego ogona” i mocno zaciska na nim swoje zwilżone wodą dłonie. Rytmiczne pociąganie „ogona” sprawia, że drgania włosia przenoszą się na denko – membranę wydobywając z instrumentu niskie buczące dźwięki. Czasem na burczybasie grały trzy osoby. Wtedy zadaniem tej trzeciej było polewanie włosia wodą z dzbana.

Dziękuję Pani Basi Kąkol, Dyrektor Muzeum im. F.Tredera w Kartuzach za zgodę na publikację zdjęć.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.