Polityka plików cookies

Poniższa Polityka Cookies dotyczy serwisu www.kartuzyzprzewodnikiem.pl/.

 1. Administrator – właściciel Bloga “Kartuzy z przewodnikiem”.
 2. Blog – blog “Kartuzy z przewodnikiem” prowadzony w obrębie domeny www.kartuzyzprzewodnikiem.pl
 3. Pliki cookies – dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowych, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Bloga Administratora.
 4. Urządzenie – urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Bloga.
 5. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Informacje zgromadzone za pomocą plików cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk aby poznać zainteresowania Użytkowników a w konsekwencji przygotowywać dla nich atrakcyjniejsze treści.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne – czyli takie, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji używanej przeglądarki (po zakończeniu sesji dane te są trwale usuwane z pamięci urządzenia).
  • Cookies trwałe – czyli takie, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu ich skasowania (po zakończeniu sesji w przeglądarce nie są usuwane).
 4. Zarówno mechanizm cookies sesyjnych jak i trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do urządzenia z którego korzysta. Wówczas korzystanie z Bloga będzie możliwe, ale nie będą dostępne funkcje wymagające plików cookies.
 2. W każdej chwili Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies. Zmiana ustawień polega na określeniu warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika.
 3. W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki cookies za pomocą funkcji oferowanej przez używaną przeglądarkę.