Telefony alarmowe

Zagrożenia zdrowia i życia

Numer ratunkowy – 112

Pogotowie Ratunkowe – 999

Policja – 997

Straż Pożarna – 998

Straż Miejska – 986

Centrum Powiadamiania Ratunkowego WOPR, numer ratunkowy nad wodą – 601 100 100

Stały dyżur Centrum Zarządzania Kryzysowego – 71 770 22 22

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.