Cmentarze w Kartuzach

Cmentarze w Kartuzach

Zamieszczam tu informacje na temat cmentarzy i miejsc pochówków jakie znajdują się w Kartuzach. Wymieniam zarówno istniejące jak i te, które do dnia dzisiejszego się nie zachowały. W przeszłości na terenie dzisiejszego miasta istniały cmentarze ludności: rzymskokatolickiej, protestanckiej i żydowskiej. W obrębie Zespołu Poklasztornego Zakonu Kartuzów do dnia dzisiejszego w miejscu gdzie chowani byli zakonnicy stoi krzyż. We wnętrzu kościoła znajduje się epitafium rodu Szczepańskich oraz kilka średniowiecznych płyt nagrobnych.

Cmentarze czynne.

Na terenie Kartuz istnieją dwa cmentarze ludności wyznania rzymskokatolickiego.

Pierwszy przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Kolegiata Kartuska), którego początki sięgają XIX wieku. Obecnie cmentarz dzieli się na dwie części tzw. starą lub dolną, przy Kolegiacie oraz nowszą, wytyczoną w latach 30-tych XX wieku, po drugiej stronie ulicy Wzgórze Wolności.

Drugim i jednocześnie najnowszym, wytyczonym po roku 2000, jest cmentarz w Kartuzach – Bilowie. Można tam dotrzeć wyjeżdżając ulicą Wzgórze Wolności w kierunku Słupska. Po lewej stronie drogi drogowskaz z napisem ”Bilowo”. Cmentarz znajduje się tuż za leśniczówką, po lewej stronie.

Cmentarze, które nie przetrwały do naszych czasów.

Na terenie Kartuz istniał jeszcze jeden cmentarz dla katolickiej ludności przy kościele pw. Św. Katarzyny, który znajdował się w pobliżu kaplicy św. Brunona na terenie dzisiejszego parku im. Solidarności. Do naszych czasów nie dotrwał ani kościół ani cmentarz. Śladem po dawnym cmentarzu jest pamiątkowy kamień. Napis widniejący na kamieniu zawiera daty powstania i likwidacji kościoła: 1490 – 1847.

Nie zachowało się też miejsce pochówków ludności protestanckiej.  Dziś miejsce dawnego cmentarza również upamiętnia kamień, który znajduje się  na terenie parku im. Aleksandra Majkowskiego. Napis widniejący na kamieniu zawiera daty powstania i likwidacji cmentarza; 1862 -1968

Nie zachował się cmentarz gminy żydowskiej, dawniej działający okolicach ulicy Sędzickiego.

Cmentarz zakonników kartuskich.

Zakonnicy chowani byli na terenie klasztoru, w obrębach murów. Na terenie Zespołu Poklasztornego Zakonu Kartuzów w miejscu gdzie chowani byli zakonnicy stoi dziś krzyż. Jest to jedyny ślad, który pozostał po dawnym cmentarzu.

Mauzoleum rodu Szczepańskich.

W dawnym kościele konwentualnym, a dzisiejszej kolegiacie w kaplicy  św.Brunona znajduje się płyta nagrobna oraz epitafium szlacheckiego rodu Szczepańskich. Zostały ufundowane przez Zygmunta Ferdynanda  Szczepańskiego w 1650 roku.

Średniowieczne płyty nagrobne.

Jeden z najcenniejszych zabytków kartuskiej kolegiaty związanych z dawnymi pochówkami są piętnastowieczne płyty nagrobne.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.